دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧


  دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

  دانشیار آموزش بهداشت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان

 

علائق پژوهشی :پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 388

ایمیل : 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan