دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
  دکتر مجید براتی

 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :

پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 3575

ایمیل : barati@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan