دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

 

 

  آقای یداله فتحی

 مربی آموزش بهداشت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :

 


پروفایل :                                   

  •  جوایز و افتخارات 


  •  برنامه هفتگیسابقه تحصیلی

لیسانس:
فوق لیسانس :
دکتری :

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 360

ایمیل : fathi@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan