دکتر پورالعجل

دکتر جلال پورالعجل

دانشیار اپیدمیولوژی

مدیر گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

 


پروفایل :                                   

  •  جوایز و افتخارات 
سابقه تحصیلی

لیسانس:
فوق لیسانس :
دکتری :

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381641

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 528

ایمیل : pooroajal@umsha.ac.ir