دکتر زهرا چراغی


دکتر زهرا چراغی

استادیار اپیدمیولوژی

 گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :

اپیدمیولوژی

پروفایل :                                   

  • سوابق اجرایی              
  •  سوابق پژوهشی
  • سوابق آموزشی
  • رزومه انگلیسی
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381641

تلفنخانه دانشگاه :08138380160

ایمیل :