صفحه اصلی > برنامه دروس كارشناسي بهداشت عمومي > برنامه دروس كارشناسي نا پيوسته بهداشت عمومي 
برنامه دروس كارشناسي نا پيوسته بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

دانشكده بهداشت

 

گروه بهداشت عمومي

برنامه ترمي دوره كارشناسي ناپيوسته

ترم اول

ترم دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

آمار حياتي

2

1

مباني نظري اسلام

2

 

اصول اپيدميولوژي

2

2

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

2

3

بهداشت محيط آب 1

1

3

بهداشت محيط2

1

4

بيوشيمي

2

4

روش تحقيق

2

5

بهداشت حرفه اي

2

5

بهداشت مواد غذايي

2

6

اكولوژي انساني

1

6

برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير

2

7

زبان تخصصي

2

7

بيوفيزيك

2

8

بهداشت مادران و كودكان

2

8

يكي از دروس تاريح و تمدن اسلامي

2

9

يكي از دروس آشنايي با منابع اسلامي

2

9

تربيت بدني2

1

10

پاتولوژي جغرافيايي

1

10

بهداشت رواني و اعتيادات

2

جمع واحد

17واحد

جمع واحد

18واحد

 

 

ترم سوم

ترم چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

 

اصول برنامه ريزي بهداشتي

2

1

كارآموزي در عرصه

12

2

آموزش بهداشت و ارتباطات

2

2

گذراندن 10درصد دروس اختصاصي

-

3

بيماريهاي شابع كودكان و طرق پيشگيري از آن

2

3

 

 

4

بهداشت باروري

1

4

 

 

5

بيماريهاي ارثي و مشاوزه ژنتيك

1

5

 

 

6

اقدامات بهداشتي و كمكهاي اوليه در شرايط اضطراري

1

6

 

 

7

تغذيه كاربردي

2

7

 

 

8

بهداشت محيط3(مواد غذايي، مسكن، هوا، پرتوها)

1

8

 

 

9

توانبخشي

2

9

 

 

10

برنامه ملي ميارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها

2

10

 

 

11

تاريخ تمدن اسلام و ايران

2

11

 

 

12

يكي از درس انقلاب اسلامي

2

12

 

 

جمع واحد

20واحد

جمع واحد

12واحد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir