صفحه اصلی > تماس با دانشکده 
تماس با دانشکده

 دانشکده بهداشت

آدرس دانشكده بهداشت :

        همدان - خيابان شهيد فهميده - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت

تلفنهاي تماس :

      دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

     فاكس  :                    38380509  -081       

     پست الکترونيکي          Sch-health@umsha.ac.ir       

    کد پستي:            6517838736


 

 

سایر شماره تلفنهای دانشکده بهداشت :

     دفتر دانشکده                          38380025  
     دفتر دانشکده                          38380026
     نمابر دانشکده                          38380509
     اداره آموزش عمومی                38380511
     اعضای هیئت علمی                 38380090

      امور مالی                               38380614
   

       دفتر مجله                             38380292

تلفنخانه دانشگاه                          38380160

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir