.::به وب سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::.
صفحه اصلی > گروههای آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > معرفی گروه 
معرفی گروه

گروه اپیدمیولوژی

تعريف رشته:

اپيدميولوژي مطالعه چگونگي توزيع و تعيين‌كننده هاي توزيع حالات و وقايع مربوط به سلامت در جمعيتي مشخص‏، و  بهره گيري از اين مطالعه براي حل مشكلات بهداشتي است.

فعاليتهاي آموزشي

 •  تربيت نيروي انساني كارآمد براي تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در سطح کارشناسي ارشد.
 •  راهنمايي ديگر محققين در ساير دانشکده­ها و موسسات آموزشي و پژوهشي ارگانها و سازمانها
 • برگزاري کارگاههاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تکميلي در ارتباط با نرم افزارهاي کاربردي مختلف نظير Stata و SPSS و EndNote و Mendeley
 • برگزاري کارگاههاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تکميلي در ارتباط روش تحقيق مقداماتي و پيشرفته.
 •  برگزاري کارگاههاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تکميلي در ارتباط مطالعات مروري و ساختار يافته و فراتحليل.
 • برگزاري کارگاههاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تکميلي در ارتباط مقاله نويسي و علم سنجي.

  فعاليت‌هاي تحقيقاتي

 •  طراحي و اجراي مطالعات مرور ساختار يافته و فراتحليل.
 • طراحي و اجراي مطالعات غربالگري و تحليل آنها.
 • طراحي و اجراي مطالعات کارآزمايي باليني و تجربي.
 • طراحي و اجراي مطالعات اپيدميولوژيک به منظور برآورد بار بيماريهاي مزمن و تشخيص عوامل خطر.
 • ارزشيابي نظام جاري مراقبت از بيماريهاي واگيردار.
 • ارزشيابي عملکرد روش هاي کشف طغيان و رويدادهاي بهداشتي.
 • طراحي و اجراي مطالعات در زمينه پايلوت نظام مراقبت سندروميک با هدف تصميم سازي راه اندازي نظام مراقبت سندروميک در کشور
 • طراحي و اجراي مطالعات ارزشيابي اثرات مستقيم و غيرمستقيم واکسن هاي جديد با هدف تصميم سازي اضافه نمودن واکسن هاي نتاوالان و پنوموک در برنامه گسترش ايمن‌سازی
 • کمي سازي و اولويت بندي مداخلات پيشگيرانه در زمينه عوامل خطرساز بيماري‌هاي مختلف با رويکرد ارزيابي خطر مقايسه­اي.
 • ارزشيابي سيستم هاي ثبت وقايع حياتي.
 • طراحي و اجراي پروژه بار بيماريها.
 • طراحي و اجراي مطالعات مربوط به نابرابري در سلامت.

 اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه

 • تدوين سند چشم انداز بيماريهاي غيرواگير
 • برنامه ريزي و سياست گذاري کنترل و کاهش بيماريهاي غيرواگير
 • مستند سازي دستيابي جمهوري اسلامي ايران به هدف حذف سرخک
 • پايلوت برنامه پايش اثرات واکسن پنتاوالان
 • مشارکت در برنامه ملي بار بيماري ها

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir