.::به وب سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::.
صفحه اصلی > گروههای آموزشي > گروه آمار زیستی > معرفی گروه 
معرفی گروه

گروه آمار زیستی

معرفی رشته 

علم آمار زیستی از (معدود) علومی است که بطور روزافزون در کلیه زمینه‌های پژوهشي بشر از صنعت و کشاورزي، اقتصاد و تجارت گرفته تا بهداشت و بيولوژي و بيوتکنولوژي و پزشكي كاربرد پيدا كرده است. آمار زیستی شاخه ای از آمار(کاربردی) است که تمرکز و تأکید آن بر توسعه و استفاده از روشهای آماری است كه در راستايي حل مسائل و پاسخ به سئوالاتي كه در بهداشت، پزشكي و ژنتيك و بيولوژي انساني مطرح مي شوند.از آنجاییکه متخصصان آماردر بخش های مختلفی مشغول بکارند، متخصصاني که علم آمار را بکار مي برند غالبا" سمت هاي كاري متفاوتي دارند. به عنوان مثال فردي كه روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بكار مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادی شناخته می شود در حالیکه آمارگرانی که در علوم بهداشت عمومي يا پزشکي مشغول بکارند عنوان هاي متخصص آمار زيستي را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از امور، به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمایشی براي تاييد دارويي جديد از طرف دولت بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نمي باشند. نمونه گيري يکي فنوني است که آمار گران از آن بهره می گیرند. نمونه گیری يعني جمع آوري اطلاعات درباره گروهي از مردم يا مجموعه اي از چيزها توسط بررسي قسمت کوچکي ازکل مجموعه. به عنوان مثال سرويسهاي رتبه بندي برنامه هاي تلويزيوني، به منظور تخمین تعداد بینندگان برنامه ای خاص، به جای مطالعه تمامی بینندگان تنها به بررسی چند هزار خانواده مي پردازند.

رسالت

رسالت گروه آمار زیستی تربیت دانش آموختگاني با کيفيت علمي و عملي بالا جهت اجراي طرحهاي پژوهشي علمي و کاربردي مورد نياز مراکز آموزشي دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي در سطح كشور ميباشد.

دورنما

 فارغ التحصیلان آمار زیستی با گذراندن واحدهاي برنامه درسي و با انجام مطالعات در زمينه هاي مختلف بهداشتي خواهند توانست به تصميم گيري بهتر در خصوص مسائل مختلف کمک کرده که اين فعاليت ها در نهايت منجر به بهبود وضعيت بهداشتي و سلامت جامعه خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir