.::به وب سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::.
صفحه اصلی > گروههای آموزشي > گروه مدیریت اقتصاد و بهداشت > معرفی گروه 
معرفی گروه

گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت 

معرفی گروه و رشته:

رسالت گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت به عنوان تنها گروه علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت در غرب کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته های مرتبط با حوزه مدیریت سلامت، انجام پژوهش های اثرگذار و کاربردی در این حوزه، ارائه مشاوره های تخصصی و برقراری همکاری های پایدار و موثر با واحدهای مختلف ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سلامت می باشد. این گروه با نام مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال 1380 ایجاد و درسال 1391 دوره  MPH تاسیس و درسال 1395 با راه اندازی رشته اقتصاد بهداشت نام گروه به مدیریت و اقتصاد بهداشت تغییر کرد. گروه همواره به دنبال ایجاد کیفیت در آموزش و پژوهش، تربیت دانشجویان توانمند و ایفای نقش مشورتی خود در نظام سلامت به بهترین نحو ممکن بوده است.

اقتصاد سلامت به عنوان يک عرصه از مطالعات بينابينی در چند دهه اخير مورد توجه علمای اقتصاد، بهداشت، و سياست گذاران و برنامه ريزان قرار گرفته است. اقتصاد سلامت ، بکارگيری و استفاده از ابزار و مفاهيم اقتصادی درحوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. اين حوزه از علم اقتصاد از نظر ماهيت تفاوت های برجسته ای با ساير حوزه ها دارد و اقتصاد دانان به دلايل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ويژه ای دارند. از جمله دلایل اهمیت این حوزه محدودیت منابع برای مراقبت های بهداشتی و بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خدمات بهداشتی است. این محدوديت و کميابی با افزايش هزينه های بهداشتی از ميان نمی‌رود، زيرا اهميت هزينه های فرصت ناديده گرفته می‌شود. چرا که در بسياری از شرايط، معيار ما برای تخصيص کالا و خدمات در بخش بهداشت، ميل و اشتياق يا توانمندی پرداخت افراد نیست بلکه نياز  افراد مد نظر می‌باشد. بنابراین برای تحليل و ارزيابی بازار مراقبت های بهداشتی به مجموعه هايی از تکنيک های اقتصادی نيازمنديم.

دوره كارشناسي ارشد اقتصاد سلامت به گونه‌اي طراحي شده است كه دانش آموختگان آن بتوانند با توجه به شرايط و موقعيتهاي موجود كشور در زمينه هاي گوناگون، مسئوليتهاي طراحي مدل هاي اقتصاد سلامت و ارزيابي‌هاي جامع پروژه‌هاي بهداشتي را برعهده بگيرند. زير بناي تئوريك اين دوره نه تنها باعث ارتقاي سطح دانش اقتصاد سلامت در كشور خواهد شد، بلكه پشتوانه مناسبي است در جهت تدوين و بررسي الگوهاي اقتصاد سلامت متناسب و بهبود نظام برنامه ريزي كشور در اين زمينه. انجام مشاوره و پذيرش مسئوليت در زمينه هاي سياستگزاري،طراحي استراتژي و مديريت توسعه نظام بهداشت و درمان وهمچنين انجام مطالعات تطبيقي وشناخت فنون نوين در پيشبرد سطح اقتصادبهداشت درايران، ازجمله مهمترين قابليتهاي فارغ التحصيلان اين دوره به شمار مي‌آيد.جذب دانشجویان شاخص داخلی و خارجی از اهداف اصلی گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت می باشد.

فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند در تمامي سطوح ساختار نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از واحدهاي وزارت متبوع، سازمان هاي وابسته، دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و بيمارستانهاي وابسته، شبكه بهداشت و درمان كشور و حتي بخش غيردولتي خدمات بهداشتي و درماني مشغول به خدمت شوند. نقش اين فارغ‌التحصيلان در زمینه های سياست گذاري، برنامه ريزي ، بهبود، توسعه امور مالي و اقتصاد نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور بارز است. لذا فارغ‌التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود با اتخاذ سياست‌ها و تدابير مالي و اقتصادي  در واحدها و مراكز بهداشتي و درماني و همچنين در آينده نگري ها و برنامه ريزي هاي آتي اين نظام مؤثر باشند

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir