صفحه اصلی > كارگاه نقشه كشي و نقشه برداري 
كارگاه نقشه كشي و نقشه برداري

کارگاه نقشه کشي و نقشه برداري

سرپرست:

کارشناس:  مهندس ابراهيم چاوشي

تلفن:8260661(43)

پست الکترونيک:chavoshi@umsha.ac.ir

تجهيزات کارگاهي:

4 - كارگاه نقشه برداري و نقشه كشي

 

رديف

 

نام دستگــاه

 

كارخانه سازنده

 

تعداد

1

 دوربين تئودوليت

TT16 - THEIS Germany

5

2

 دوربين تئودوليت ديجيتال

FET 20  Germany

1

3

 دوربين تئودوليت ديجيتال

DT20E - Sokkisha Japan

1

4

 دوربين فاصله ياب با ضمائم مربوطه

IBEO Germany

1

  GPS GARMIN 1

5

 دوربين نيو

Zeiss

4

6

 دوربين نيو  Theis

Theis

5

7

 دوربين نيو  Nikon

Nikon

2

8

دوربين نيو Ni5

Zeiss

1

9

 مير چهار متري

Japan - Iran

14

10

 سه پايه دوربين

Japan-Germany- Iran

21

11

 پلانيمتر

Japan

1

12

 هند لول

Japan

2

13

 شيب سنج

Japan

5

14

 كلانيمتر

Japan

2

15

 مانومتر نقشه برداري

Japan

2

17

 متر نقشه برداري فلزي وپارچه اي

Japan-Germany- Iran  

11

18

 اشل

Japan-Germany

29

19

 قلم راپيدو گراف

Germany

2

20

 خط كش تي و قرقره اي

Iran

23

21

 ميز نقشه كشي

Italia-Iran

25

22

 نگهدارنده ژالون

Iran

5

23

 تراز پلاستيكي

Iran

7

24

دستگاه چاپ نقشه (اوزاليد)

Japan

1

 

 

توانمندي ها:

1)       ارائه خدمات آموزشي

2)       برداشت پروفيل طولي يک مسير

3)       برداشت پروفيل عرضي يک مسير

4)       نقشه کشي و مسطحاتي زمين ها

5)       برداشت عوارض منطقه خاص

6)       تعيين شيب مسير و زمين

7)       تعيين ارتفاع

8)       تعيين طول به صورت غير مستقيم

9)       پياده کردن يک نقشه برداشت شده

10)   نقشه کشي و کارتوگرافي

11)   چاپ نقشه روي اوزاليد

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir