صفحه اصلی > كارگاه و نمايشگاه اطفائ حريق 
كارگاه و نمايشگاه اطفائ حريق

- كارگاه و نمايشگاه اطفائ حريق

سرپرست: دکتر ايرج محمدفام
کارشناس:  رضا شهيدي
تلفن: 8-8276295   داخلي: 233
پست الکترونيک:

 

 

كارگاه و نمايشگاه اطفائ حريق

رديف

نام دستگــاه

مدل

كارخانه سازنده

تعداد

1

كپسول آتش نشاني آموزشي

انواع مختلف

ايراني

8

2

يونيت آموزشي سيستم كشف و اعلام حريق

ايراني

1

3

سيستم شارژ  انواع كپسول اطفاي حريق

ايراني

1

4

دتكتور حريق

انواع مختلف

مشترك

3

5

اسپرينكلر

انواع مختلف

مشترك

3

6

لباس ضد حريق

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir