صفحه اصلی > كارگاه تهويه صنعتي 
كارگاه تهويه صنعتي

كارگاه تهويه صنعتي

سرپرست : دكتر فرشيد قرباني

كارشناس فني : خانم كرمي

تلفن تماس : 8380160 داخلي 222

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir