صفحه اصلی > اعضاي هيت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط 
اعضاي هيت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

 

رحماني نام خانوادگي:
علير ضا نام:
استاد مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
دکتري تخصصي (PHD) مدرک:
بهداشت محيط گروه:
 
 
English CV
 

معرفی cv در google scholar

 

 

 

صمدي نام خانوادگي:
محمدتقي نام:
استاد مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
PhD مدرک:
بهداشت محيط گروه:
 
 
English CV
معرفی cv در google scholar
 

 

 

 

شکوهي نام خانوادگي:
رضا نام:
دانشیار مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
PhD مدرک:
بهداشت محيط گروه:
 
معرفی cv در google scholar
English CV
 

 

 

 


سمرقندي نام خانوادگي:
محمد رضا نام:
استاد  
مهندسي بهداشت محيط رشته:
PhD مدرک:
بهداشت محيط گروه:
 
معرفی cv در google scholar
English CV
 

 

 

 

عسگري نام خانوادگي:
قربان نام:
دانشیار مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
PhD مدرک:
مهندسي بهداشت محيط گروه:
 
معرفی cv در google scholar
English CV
 

 

 

 

صيد محمدي نام خانوادگي:
عبدالمطلب نام:
دانشیار
مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
PhD مدرک:
مهندسي بهداشت محيط گروه:
 
 
English CV
معرفی cv در google scholar
 

 

 

 

ليلي نام خانوادگي:
مصطفي نام:
استاديار مرتبه علمي:
مهندسي بهداشت محيط رشته:
 PhD مدرک:
بهداشت محيط گروه:
 
 
English CV
معرفی cv در google scholar
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir