دانشگاه علوم پزشکی همدان

جلسات دفاع از پایان نامه های دانشکده بهداشت

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: وحید احمدی مشیران              استاد راهنما :  دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه : ارائه روشی جهت آنالیز دینامیک کمی ریسک با استفاده از شبکه بیزین بر داده های فازی ( مطالعه موردی: صنایع فرایندی)

زمان : شنبه   1403/05/06 ساعت 9 صبح                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: جمشید خوبی               استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : سنتز چارچوب های آلی کووالانسی (COF5) مبتنی بر آمید و کاربرد آنها به عنوان جاذب های نوین ابزار تله سوزنی (NTD) برای ریز استخراج هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PHAs) از هوای محیط کار

زمان : یکشنبه   1403/04/31 ساعت 12 صبح                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: فتانه گودرزی           استاد راهنما :  دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله ای جهت ارتقا رفتار های استفاده از ابزارها و فناوری های کمکی توانبخشی و استقلال عملکردی در سالمندان

زمان : چهارشنبه   1403/04/20  ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداش

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: جمشید خوبی               استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : سنتز چارچوب های آلی کووالانسی (COF5) مبتنی بر آمید و کاربرد آنها به عنوان جاذب های نوین ابزار تله سوزنی (NTD) برای ریز استخراج هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PHAs) از هوای محیط کار

زمان : سه شنبه   1403/04/19 ساعت 11 صبح                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: سمیه کاظمی مجد             استاد راهنما :  دکتر قدرت الله روشنایی

عنوان پایان نامه :  توسعه مدل مخاطره نیمه پارامتری جریمه شده با رویکرد بیزی برای داده های ریسک رقابتی همبسته فضایی

زمان :  یکشنبه   1403/04/10  ساعت 16                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد ارگونومی

                                               نام دانشجو: فاطمه سلگی                      استاد راهنما :  دکتر رشید حیدری مقدم، دکتر ندا مهدوی

عنوان پایان نامه :  بررسی و مقایسه حس عمقی و استقامت فلکسورهای گردن،در پوسچرهای رایج استفاده از تلفن همراه و تاثیر مداخلات ارگونومیک بر آن ها

زمان :  یکشنبه   1403/04/03ساعت 10                                مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: ثریا معمر              استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال

عنوان پایان نامه :  مدل بندی داده های شمارشی همبسته بیش پراکنش با مدل رگرسیون پواسون-لیندلی تعمیم یافته ی دو پارامتری 

زمان :  سه شنبه   1403/03/29  ساعت 9صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: معصومه مرتضوی خواه       استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : کاربرد آیروژل گرافن اصلاح شده به عنوان جاذب نوین جهت نمونه برداری به روش تله سوزنی از هیروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (نفتالین، آنتراسن،پایرن) از هوا

زمان :  شنبه   ۱۴۰3/03/26 ساعت 10صبح                      مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: مریم هاشمیان           استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله ارتقا رفتار تفکیک پسماند از مبدا : کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی

زمان : سه شنبه   1403/03/22  ساعت 8صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فاطمه منصوری شاد              استاد راهنما :  دکتر زهرا چراغی

عنوان پایان نامه :  بررسی شیوع انواع نیازهای برآورده شده و نشده مرتبط با سالمندان در مراکز جامع سلامت شهری شهر همدان در سال 1402-1401

زمان :  یکشنبه   1403/03/20 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فائزه قاسمی             استاد راهنما :  دکتر سلمان خزایی

عنوان پایان نامه : بررسی تغییرات روند شاخص های مرتبط با سل در استان همدان با استفاده از رویکرد رگرسیونی جوین پوینت طی سال های 1390-1401

زمان :  یکشنبه   1403/03/06 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: الهام نجفی          استاد راهنما :  دکتر مریم افشاری

عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل موثر بر رفتارهای استفاده از کوله پشتی مدرسه و رابطه آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی در دانش آموزان ابتدایی شهر همدان:کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی

زمان : یکشنبه   1403/02/30  ساعت 10                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: بیتا عزمی نائی              استاد راهنما :  دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :  ارتباط بین بارداری نوجوانی و سرطان های پستان و دستگاه تناسلی: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

زمان : سه شنبه   1403/02/11 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: هدی عرب زاده           استاد راهنما :  دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه :  عوامل خطر مادری مرتبط با وزن کم هنگام تولد: بررسی چتری  مطالعات مروری

زمان :  یکشنبه   1402/02/09   ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: مریم هاشمیان           استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله ارتقا رفتار تفکیک پسماند از مبدا : کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی

زمان : چهارشنبه   1402/02/05  ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: ثریا معمر              استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال

عنوان پایان نامه :  مدل بندی داده های شمارشی همبسته بیش پراکنش با مدل رگرسیون پواسون-لیندلی تعمیم یافته ی دو پارامتری 

زمان :  سه شنبه   ۱۴۰2/12/22  ساعت 10صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: ممحمد سیف                استاد راهنما :  دکتر علی رضا رحمانی

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی فرآیند تلفیقی اولتراسونیک- پرسولفات در آبگیری لجن فعال (مطالعه موردی:لجن تصفیه خانه ی فاضلاب سرکان)

زمان : شنبه   ۱۴02/12/19    ساعت 14:30                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی ارگونومی

نام دانشجو: ابوذر عینی پور             استاد راهنما :  دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  اتاثیر مداخله ارگونومی بر کاهش ریسک اختلالات اسکلتی عضلانیو عملکرد فیزیکی کارگران: مطالعه موردی در صنعت حفاری

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/12/16  ساعت 10                               مکان برگزاری :سالن جلسات گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: همایون کریمی                 استاد راهنما :  دکتر حجت اله قرایی

عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان مرکز بهداشت شهرستان سنندج

زمان : سه شنبه   1402/12/15 ساعت 11صبح                       مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: مرضیه ایمانی              استاد راهنما :  دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :  امکان سنجی فنی-اقتصادی و ارزیابی اثرات بهداشتی ایجاد مرکز بی خطر سازی پسماندهای شیمیایی-دارویی(Cp-HEPT) تولید شده در مراکز درمانی استان همدان و ارائه راه کارهای بهره برداری و نگهداری

زمان : یکشنبه   ۱۴02/12/15    ساعت 16 بعدازظهر                             مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: مدینه جکی پور                استاد راهنما :  دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی

عنوان پایان نامه :  ارزیابی ارتقا فرآیند هضم و آبگیری لجن با استفاده از فناوری ازن زنی کاتالیزوری با CaO2 (مطالعه موردی : لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری همدان)

زمان : یکشنبه   ۱۴02/12/13    ساعت 16 بعدازظهر                             مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد HSE

نام دانشجو: علی منتشلو          استاد راهنما :  دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیرسرطان زایی و آنالیز عدم قطعیت مواجهه با آرسنیک موجود در آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهرستان قروه کردستان در سال 1401 

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/12/09   ساعت 11:30 صبح                            مکان برگزاری :اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: سولماز ذبیح الهی             استاد راهنما :  دکتر علی رضا رحمانی

عنوان پایان نامه :  اصلاح زیستی خاک آلوده به دکابرمودی فنیل اتر (BDE209) با استفاده از گونه های قارچی و باکتریای بومی موجود در خاک محل دفن پسماند شهر همدان 

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/11/29  ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: رضا برزگر          استاد راهنما :  دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه : بررسی میزان انطباق فرآیند ارزیابی تست های فیزیکی تناسب اندام، معاینات شغلی و دانش علمی آتش نشانان صنایع فرآیندی ایران در مقایسه با الزامات مذکور  در استانداردهای NFPA

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/11/284 ساعت 11:30                      مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: حسین طرح ساز                 استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال 

عنوان پایان نامه :  بکارگیری مدل با وقفه توزیعی غیر قطعی جریمه شده جهت سنجش ارتباط بین آلاینده های هوا با تعداد موارد بستری روزانه مرتبط با بیماری های تنفسی در شهر همدان 

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/12/23  ساعت 15                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: مسلم پایی          استاد راهنما :  دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه : ارزیابی و اولویت بندی عوامل تاثیر بر اثربخشی و موفقیت سیستم فرماندهی حادثه در صنایع فرآیندی ایران با استفاده از روش AHP

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/11/14 ساعت 12                      مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد HSE

نام دانشجو: معین دارستانی          استاد راهنما :  دکتر ندا مهدوی

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط بین بار کاری شناختی خستگی شغلی با رفتارهای ناایمن در رانندگان ماشین سنگین

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/11/24   ساعت  11صبح                            مکان برگزاری :اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: علی داودی        استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : بررسی تجربه عملکرد جلیقه های خنک کننده مبتنی بر الیاف PCM و بسته های PCM در کاهش تنش های حرارتی محیط های کاری گرم

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/10/30 ساعت 15                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: ادریس سلطانی         استاد راهنما :  دکتر مجید حبیبی محرز

عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد سیست تلفیقی رسوب دهنده الکترواستاتیکی فیلترهای نانو الیافی جهت پالایش ذرات هوابرد (شبیه سازی آزمایشگاهی)

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/10/30 ساعت  11:30 صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: حبیب اله کوشکی                استاد راهنما :  دکتر وجیهه رمضانی درح

عنوان پایان نامه :   بررسی ترجیهات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهر همدان برای بسته بیمه از کارافتادگی  درسال 1400

زمان : شنبه   ۱۴۰2/10/30   ساعت 9صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: مدینه جکی پور                استاد راهنما :  دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه :  بررسی و ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی همدان و ارائه پیشنهادات بهبود آن

زمان : دوشنبه   ۱۴02/10/25    ساعت 16 بعدازظهر                             مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: رامین خوش نیت            استاد راهنما :  دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی میدان مغناطیسی ثابت بر کیفیت پساب خروجی و آبگیری لجن ته نشین شده فرایند لجن فعال با اختلاط کامل

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/10/24  ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: ایوب آدینه وند           استاد راهنما :  دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : بررسی استفاده از ماسک های حفاظت تنفسی بر روی انتشار آئروسل ها از سیستم تنفسی در یک مطالعه شبیه سازی شده 

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/10/06 ساعت  8:30 صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: رامین خوش نیت            استاد راهنما :  دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی میدان مغناطیسی ثابت بر کیفیت پساب خروجی و آبگیری لجن ته نشین شده فرایند لجن فعال با اختلاط کامل

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/09/19  ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: کامران تاری             استاد راهنما :  دکتر محمدرضا سمرقندی

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی فرآیند تلفیقی MBR-MBBR ازناسیون کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و ژن های مقاوم آن از فاضلاب سنتتیک

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/09/05 ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: علی محمد کرمی            استاد راهنما :  دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی علل عم تمایل به انجام واکسیناسیون کووید19 در شهرستان بروجرد در سال 1400: یک مطالعه کیفی

زمان :  دوشنبه   1402/08/29 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: سونیا چاوشی             استاد راهنما :  دکتر محمدتقی صمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی سیستم  تلفیقی سپتیک تانک اصلاح شده تلند مصنوعی با جریان زیر سطحی جهت تصفیه شیرآبه محل دفن پسماند شهر همدان

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/08/28  ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد ارگونومی

نام دانشجو: زهرا عاشوری              استاد راهنما :  دکتر محمد بابامیری

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر ذهن آگاهی و تن آرامی بر روی عواطف شغلی کارکنان اداری

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/۰8/15 ساعت 11                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد ارگونومی

نام دانشجو: نرگس اردهی             استاد راهنما :  دکتر محمد بابامیری

عنوان پایان نامه :  بررسی میزان تاثیر مداخله ای آموزشی آگاهی موقعیتی در جمعیت اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان ملارد

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/۰8/15 ساعت 10                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH -MD

نام دانشجو: نیکتا محمدی                  استاد راهنما :  دکتر زهرا چراغی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه نابرابری اقتصادی - اجتماعی با فعالیت فیزیکی در بزرگسالان شهر همدان در سال 1401: مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/۰8/10   ساعت 10                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: سونیا چاوشی             استاد راهنما :  دکتر محمدتقی صمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی سیستم  تلفیقی سپتیک تانک اصلاح شده تلند مصنوعی با جریان زیر سطحی جهت تصفیه شیرآبه محل دفن پسماند شهر همدان

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/08/07  ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: کامران تاری             استاد راهنما :  دکتر محمدرضا سمرقندی

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی فرآیند تلفیقی MBR-MBBR ازناسیون کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و ژن های مقاوم آن از فاضلاب سنتتیک

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/08/06 ساعت 16                               مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: شیما حسینی              استاد راهنما :  دکتر امین دوستی ایرانی

عنوان پایان نامه :  مقایسه هم زمان واکسن های در دسترس کووید-19 از نظر پیشگیری از بیماری و بروز عوارض جانبی: مرور نظام مند و متا آنالیز شبکه ای

زمان :  دوشنبه   1402/08/01 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: مریم براتی           استاد راهنما :  دکتر فروزان رضاپور

عنوان پایان نامه :  بررسی رفتار و باورهای عابران پیاده بزرگسال شهر کرمانشاه در خصوص بهتر دیده شدن به منظور پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی

زمان : یکشنبه   1402/07/30  ساعت 16                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: مهری کشوری دلشاد                 استاد راهنما :  دکتر وجیهه رمضانی درح

عنوان پایان نامه :   بررسی ترجیهات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهر همدان برای بسته بیمه از کارافتادگی  درسال 1400

زمان : چهارشنبه   ۱۴۰2/۰۷/26   ساعت 11صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH سلامت سالمندان

نام دانشجو: محمدرضا ظفری              استاد راهنما :  دکتر محمد بابامیری

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه تجربیات زیبایی شناختی بر سلامت روان سالمندان شهرستان نهاوند در سال 1401

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/۰۷/26 ساعت ۱0                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فاطمه الماسی مقدم               استاد راهنما :  دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط مصرف گوشت قرمز و ماهی با سرطان های شایع دستگاه گوارش: مطالعه مرور ساختارمند و متا آنالیز

زمان :  یکشنبه   1402/07/24 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: خدیجه نجفی قبادی                  استاد راهنما :  دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه :  مدل سازی توام داده های طولی و ریسک های رقابتی در حضور شفا یافتگی

زمان :  یکشنبه  ۱۴۰2/07/23  ساعت 16                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH -MD

نام دانشجو: طاها شهبازی                  استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با سلامت روانی در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی همدان

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/۰7/22   ساعت 12                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: جلیل محمودی                  استاد راهنما :  دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  ارزیابی بهبود میزان فرآیند انعقاد شیمیایی با اعمال میدان مغناطیسی در حذف کدورت از آب های سطحی

زمان : شنبه   ۱۴02/07/22    ساعت 10:30 صبح                             مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH سلامت سالمندان

نام دانشجو: بهرام طهماسبی              استاد راهنما :  دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی اپیدمیولوژیک سالمندان مبتلا به عفونت های بیمارستانی  مراجعه کننده به بیمارستان های استان همدان در سال های 1391 تا 1398

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/۰۷/19 ساعت ۱0                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: معصومه مشتاق زاده        استاد راهنما :  دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه :  بررسی وجود میکرو پلاستیک های ناشی از مدیریت نامناسب زباله در خرچنگ های خط ساحلی بندر بوشهر  و تعیین ویژگی های آن

زمان :   یکشنبه   ۱۴۰2/۰7/16  ساعت ۱6                       مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: فاطمه بهرامی           استاد راهنما :  دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه : رابطه بین بار کار ذهنی و عملکرد شناختی آتش نشانان استان همدان:اثر میانجی توانایی انجام کار

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/07/16 ساعت  9:30 صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: مبینا هاشمی           استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه :  کاربرد نمونه برداری تله سوزی انباشته شده با جاذب COF اصلاح شده در نمونه برداری از ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای( نفتالین،آنتراسن و پایرن) از نمونه های هوا 

زمان :  یکشنبه  ۱۴۰2/07/15   ساعت  ۱۵                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: مصطفی کاویانی                 استاد راهنما :  دکتر وجیهه رمضانی درح

عنوان پایان نامه :   بررسی ارتباط طرح تحول نظام سلامت با شاخص های عملکردی و مالی بیمارستان امام علی (ع) شهر ازنا بین سال های 1391 تا 1397

زمان : شنبه   ۱۴۰2/۰۷/15   ساعت 11صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: احمد مهری               استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی اثرات توام دمای رنگ چراغهای دیودی و ارتعاش خودرو سواری بر عملکرد بصری و غیربصری در فعالیت رانندگی

زمان : یکشنبه   1402/07/09 ساعت 15                       مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: مهران طاهر                 استاد راهنما :  دکتر حجت اله قرایی

عنوان پایان نامه : بررسی همه گیری کووید19 بر بهره مندی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از مراقبت های بهداشتی اولیه و اثربخشی این مراقب ها در شهرستان اسدآباد

زمان : شنبه   1402/07/09 ساعت 11:30                       مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:مریم رنجبر                 استاد راهنما :  دکتر لیلی تاپاک

عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل رگرسیونی جریمه شده بقا

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/07/09  ساعت 16                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: طیب محمدی                 استاد راهنما :  دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه :  طراحی و شبیه سازی سیستم صف جراحی قلب باز با استفاده از مدل های فاز -نوع

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/07/05 ساعت 15                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: صدیقه افراسیابی           استاد راهنما :  دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه :  بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل های باکتری های استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک پنومونی هوای بیمارستان سینا شهر همدان و سنجش کارایی دستگاه گندزدایی با استفاده از اشعه UVC در سال 1401

زمان : چهارشنبه   ۱۴۰2/۰۷/05   ساعت17                      مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: سپیده زند          استاد راهنما :  دکتر مسعود شفیعی مطلق

عنوان پایان نامه : بررسی تجربی آسایش حرارتی گان های پزشکی و اثرات آن بر پاسخ های فیزیولوژیک، نورو فیزیولوژیک و عملکرد شناختی کارکنان کادر درمان در شرایط شیوع بیماری کووید19

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/07/03   ساعت 8:30 صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: صمد مصلحی                استاد راهنما :  دکتر مریم فرهادیان

عنوان پایان نامه :  مدل سازی داده های رسته ای همبسته با استفاده از رویکرد شبکه عصبی 

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/07/03  ساعت 16                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

نام دانشجو: طاهره عبدالهی دلیجانی           استاد راهنما :  دکتر محمد جواد عصاری 

عنوان پایان نامه :  بررسی سطوح نشانگرهای استرس اکسیداتیو در شاغلین در مواجهه با داروهای ضد سرطان در مراکز شیمی درمانی شهر همدان

زمان :  سه شنبه   ۱۴۰2/۰۷/04   ساعت  8:30                           مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH -MD

نام دانشجو: حسین ربیعی                  استاد راهنما :  دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با استفاده از آموزش الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری در سال1401

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/۰7/04   ساعت 16                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو: مریم عسگری نیا                 استاد راهنما :  دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه : ارزیابی وضعیت ابعاد اصلی محیط درونی دانشکده ها بر اساس مدل وایزبورد(WQDQ) و ارتباط آن با عملکرد شغلی و نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401

زمان :  چهارشنبه   ۱۴۰2/۰6/29  ساعت 12:30                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری

نام دانشجو: جلیل محمودی                  استاد راهنما :  دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :  بررسی اثرات زیست محیطی مواد زائد فیلم پلاستیک(PFW) موجود در پسماندهای خانگی با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر(LCA)  

زمان :  سه شنبه   ۱۴02/06/28    ساعت 17                             مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته اپیدمیولوژی

         نام دانشجو: بشرا زارعی                   استاد راهنما : دکتر جلال پورالعجل-دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه ابزارهای ارزشیابی الگوریتم های شناسایی طغیان در کشف بهنگام انواع اپیدمی های تک منبعی و پیش رونده

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/06/27  ساعت 15                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: نسرین پیران             استاد راهنما :  دکتر مریم فرهادیان

عنوان پایان نامه :  کشف الگوهای پنهان در داده های پزشکی با رویکرد قواعد انجمنی 

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/06/19 ساعت 10صبح                        مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MD -MPH مدیریت بحران،بلایا،سوانح و حوادث

نام دانشجو: حسین صالحی             استاد راهنما :  دکتر آرزو کرمپوریان

عنوان پایان نامه :  تبیین عوامل، چالش ها و راهکارهای موثر بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در اپیدمی کووید 19 از دیدگاه مدیران ارشد،میانی و اجرایی بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران: مطالعه کیفی

زمان :  سه شنبه   ۱۴۰2/06/07 ساعت 8:30صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MD -MPH مدیریت بحران،بلایا،سوانح و حوادث

نام دانشجو: سمیه پولادوند              استاد راهنما :  دکتر محمدرضا شکوهی

عنوان پایان نامه :  بررسی وضعیت ایمنی و آمادگی بیمارستان های دانشگاهی استان لرستان در برابر بلایا در سال 1401

زمان :  دو شنبه   ۱۴۰2/06/06 ساعت ۱1صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته اپیدمیولوژی

         نام دانشجو: بشرا زارعی                   استاد راهنما : دکتر جلال پورالعجل-دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه ابزارهای ارزشیابی الگوریتم های شناسایی طغیان در کشف بهنگام انواع اپیدمی های تک منبعی و پیش رونده

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/05/28  ساعت 11                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: مریم براتی           استاد راهنما :  دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله آموزشی مبتنی بر مدل توسعه یافته ارتقا سلامت پندر  بر سلامت لثه در زنان باردار

زمان : سه شنبه   1402/05/10  ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد HSE

نام دانشجو: سجاد افشاری          استاد راهنما :  دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  تعیین سطح یکپارچگی ایمنی با استفاده از روش Hazop Study و آنالیز لایه های حفاظتی (LOPA) در سیستم های توقف اضطراری (ESD) (مطالعه موردی واحد نمک زدایی تاسیسات فراورش مرکزی (CPF)

زمان :  شنبه   ۱۴۰2/۰5/07 ساعت  11صبح                            مکان برگزاری :اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: طیب محمدی                 استاد راهنما :  دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه :  طراحی و شبیه سازی سیستم صف جراحی قلب باز با استفاده از مدل های فاز -نوع

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/04/26 ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: صمد مصلحی                استاد راهنما :  دکتر مریم فرهادیان

عنوان پایان نامه :  مدل سازی داده های رسته ای همبسته با استفاده از رویکرد شبکه عصبی 

زمان :  دوشنبه   ۱۴۰2/04/26 ساعت 16                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: خدیجه نجفی قبادی                  استاد راهنما :  دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه :  مدل سازی توام داده های طولی و ریسک های رقابتی در حضور شفا یافتگی

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/04/25 ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: احمد مهری               استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی اثرات توام دمای رنگ چراغهای دیودی و ارتعاش خودرو سواری بر عملکرد بصری و غیربصری در فعالیت رانندگی

زمان : سه شنبه   1402/04/20 ساعت 8:30 صبح                         مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: الهه الیاسی               استاد راهنما :  دکتر سلمان خزایی

عنوان پایان نامه :  بررسی میزان رعایت ایزولاسیون و قرنطینه در بیماران مبتلا به کووید-19 و موارد تماس نزدیک آنها در استان همدان

زمان :  یکشنبه   1402/04/18 ساعت : 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: سید حجت موسوی کردمیری               استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه :  مطالعه اثرات ترکیبی مواجهه با صدا و ارتعاش منتقله به دست بر پاسخ های فیزیولوژیکی و عملکردی شاغلین (مطالعه موردی در کارگران ساختمانی)

زمان :  شنبه   1402/04/17 ساعت : 15:30                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نام دانشجو: مریم براتی           استاد راهنما :  دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله آموزشی مبتنی بر مدل توسعه یافته ارتقا سلامت پندر  بر سلامت لثه در زنان باردار

زمان : دوشنبه   1402/04/12  ساعت 10صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: اسمعیل قهرمانی              استاد راهنما :  دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :  بررسی مقایسه ای کارایی فرآیندهای تلفیقی کاویتاسیون هیدرودینامیکی /ازن/پراکسید هیدروژن(HC/O3/H2O2) در حذف جلبک ها و مواد آلی مولد طعم و بو از آب ورودی به تصفیه خانه آب شهر سنندج

زمان : سه شنبه   ۱۴۰2/04/06 ساعت 16                            مکان برگزاری : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت 

 

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: سید حجت موسوی کردمیری               استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه :  مطالعه اثرات ترکیبی مواجهه با صدا و ارتعاش منتقله به دست بر پاسخ های فیزیولوژیکی و عملکردی شاغلین (مطالعه موردی در کارگران ساختمانی)

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/03/28 ساعت 15                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: اسمعیل قهرمانی              استاد راهنما :  دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :  بررسی مقایسه ای کارایی فرآیندهای تلفیقی کاویتاسیون هیدرودینامیکی /ازن/پراکسید هیدروژن(HC/O3/H2O2) در حذف جلبک ها و مواد آلی مولد طعم و بو از آب ورودی به تصفیه خانه آب شهر سنندج

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/03/21 ساعت 16                            مکان برگزاری :سالن جلسات گروه 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: زهره منوچهری خوشی نانی                   استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال

عنوان پایان نامه :  مدل سازی رگرسیون نیمه پارامتری چند سطحی با توابع پیوند تجمعی برای داده های سلامت با پاسخ ترتیبی

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/03/21 ساعت 16                           مکان برگزاری :سالن جلسات پژوهش

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فاطمه شهبازی                   استاد راهنما : دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه : بررسی روند میزان بروز و مرگ و میر ناشی از بیماری های مزمن کلیوی در جهان و پیش بینی آن تا سال 2030:یک مطالعه مدلسازی 

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/03/21  ساعت 16:30                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  MD -MPH 

نام دانشجو: آیدین تارخیان              استاد راهنما :  دکتر مریم خرم روز

عنوان پایان نامه :  بررسی قدرت پیشگویی کننده آزمایشات رایج قبل از اعمال جراحی های الکتیو در بروز عوارض پس از جراحی و هزینه های آن در بیمارستان بعثت همدان در سال 1401

زمان :  سه شنبه   ۱۴۰2/۰3/۰9 ساعت ۱2صبح                            مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: نیلوفر ربیعی                    استاد راهنما :  دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : جانهی مقدار گمشده در داده های ریز آرایه با استفاده از روش ترکیبی نورو - فازی 

زمان :  یکشنبه   ۱۴۰2/02/10  ساعت 16                          مکان برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت