دانشگاه علوم پزشکی همدان

 فرم ثبت پروپوزال پایان نامه در مقطع دکتری

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه در مقطع دکتری

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

English template

فرم دفاع از عنوان پایان نامه دانشجوی دکترا

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

پروپوزال طرح تحقیقاتی HSR- فرمت PDF

پروپوزال طرح تحقیقاتی HSR- فرمت DOC

فرم پروپوزال طرح تحقیقات دانشجویی-PDF

فرم پروپوزال طرح تحقیقات دانشجویی-DOC

پروپوزال پایان نامه در سال ۱۴۰۱-PDF

پروپوزال پایان نامه در سال ۱۴۰۱-DOC

چک لیست کنترل نگارش پایان نامه

پروپوزال طرح فناوری در سال ۹۹

 

  •