دانشگاه علوم پزشکی همدان

ماموریت دانشکده بهداشت (Mission)

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نیاز در سطح کشور و همچنین مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل مرتبط با سلامت مردم و توسعه‌ی علوم و فناوری بهداشت تأسیس شده است. وظایف اصلی این دانشکده با توجه به پیشینه طولانی، منابع انسانی توانمند و دارا بودن پتانسیل مرجعیت علمی در چهار سال آینده مبتنی بر محورهای زیر می باشد:

 • ارائه خدمات آموزشی منطبق با استانداردها جهت تربیت رهبران، مدیران و کارشناسان برجسته، حرفه‌ای و اخلاق‌مدار
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناوری به منظور حل مشکلات مرتبط با سلامت جامعه، تولید دانش بنیان و کارآفرین و ارتقاء شاخص‌های پژوهشی
 • ارائه خدمات تخصصی با کیفیت مناسب جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه در سطح استانی، ملی و بین المللی

 

دورنما (Vision)

ما برآنیم که تا سال 1404 به عنوان یک دانشکده ممتاز در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری و اثرگذار در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با سلامت جامعه در راستای توسعه پایدار در سطح کشور شناخته شویم.

 

ارزشها (Values)

 • رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی، انقلابی و حفظ کرامت انسانی
 • توجه به تعالی‌مداری و خردجمعی در انجام کلیه فعالیت‌ها
 • ایجاد محیطی بانشاط و انگیزشی برای کلیه کارکنان و دانشجویان
 • عدالت محوری و شایسته‌سالاری در انجام کلیه فعالیت‌ها
 • پایبندی کامل به قوانین و مقررات اداری و ضوابط حقوقی
 • مشتری مداری و توجه به نیازها و خواسته‌های ذینفعان
 • بسترسازی جهت بروز خلاقیت و نوآوری در انجام فعالیت‌ها
 • صیانت و حفاظت از منابع ملی و محیط زیست
 • توجه به ایمنی و سلامت کارکنان، دانشجویان و محیط فیزیکی دانشکده

 

اهداف اصلی دانشکده بهداشت 1404-1401  

G1 ارتقای کیفیت و کمیت آموزش

G2- توسعه کمّی و کیفی فضای فیزیکی

G3- توسعه فعالیتهای فناورانه و دانش بنیان

G4- بهبود عملکرد پژوهشی

G5- استقرار نظام HSE پردیس دانشگاه

G6- ارتقای ارتباطات و فعالیتهای درون و برون سازمانی

G7- ارتقای انگیزش و مشارکت سازمانی دانشجویان وکارکنان

G8- بهینه سازی جذب و هزینه کرد منابع و تجهیزات