دانشگاه علوم پزشکی همدان
معرفی

 

 
 
 
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت

امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاهها یکی از نیازهای اساسی کشور می‌باشد. این ارتباط به دانشگاهها کمک می‌کند تا قسمتی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و متخصصانی توانا و شایسته را پرورش دهند.  طرف دیگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخی از نیازها و خواسته های فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده می‌کند به منظور ایجاد بستر و زمینه به کارگیری تخصص و دانش علمی اعضاء هیئت علمی و توانمندی های فنی تخصصی دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت، دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل شده تا زمینه همکاری دانشکده را با صنایع و دستگاههای اجرایی فراهم نموده و در راستای ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای، اجرای برنامه های آموزشی مدون و انجام پروژه های تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه فعالیت  نماید. در این راستا دانشکده بهداشت  توانسته است در سال های اخیر با بهره گیری از توان علمی اساتید مجرب، خدمات فنی تخصصی قابل ملاحظه ای را  به سازمان هایی مثل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گروه صنعتی ایران خودرو، صنایع فولاد و ذوب فلزات، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آتش نشانی و صنایع تولید و فراوری مواد معدنی ارائه نماید. طبق ماده ۷ آیین نامه ارتباط با صنعت، کمیته فنی ارتباط با صنعت دانشکده با حضور رئیس دانشکده،معاونین، مدیرگروه مرتبط با طرح و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به منظور بررسی تخصصی مراحل و چگونگی انجام طرح های ارتباط با صنعت تشکیل می گردد. مهم ترین برنامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشکده  به شرح ذیل می باشد.

 

۱-برقراری ارتباط دانشکده با بخش های مختلف صنعت، دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی و معرفی توانمندیهای دانشکده و برگزاری نشست های مشترک و نظایر آن

۲- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی مطابق با تعرفه پیش بینی شده

۳- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی

۴-فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات فنی  و مهندسی

۵- پیگیری تأمین امکانات  آزمایشگاهی و تسهیلات لازم بمنظور انجام فعالیت های ارتباط با صنعت

۶- برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و سایر مراکز پژوهشی و  بخش های تحقیق و توسعه  واخد های صنعتی

۷-فراهم نمودن زمینه ارتباط متخصصین دانشگاه با بخش های اجرایی از طریق تشکیل نشست های مشترک و بازدیدهای علمی

۸-فراهم نمودن زمینه همکاری با بخش های اجرایی در اجرای همایش ها و کارگاههای آموزشی و استفاده از تسهیلات و پشتیبانی آنها ۹-برنامه ریزی در خصوص آموزش تخصصی شاغلین صنایع و دستگاههای اجرائی در زمینه های مرتبط با سلامت و محیط زیست در قالب دوره های مدون

۹- بسترسازی لازم بمنظور استفاده از عرصه های صنعتی و سایر بخش های مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجویان و اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی و صنایع مختلف در سطح کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ارسال در خواست با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت مکاتبه یا تماس تلفنی برقرار نمایند.

 

روش های اجرایی انجام قراردادهای ارتباط با صنعت :

 

مسئول دفتر ارتباط با صنعت :

دکترمسعود شفیعی مطلق

استادیار گروه  مهندسی بهداشت حرفه ای

آدرس : همدان- بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- دفتر ارتباط با صنعت وجامعه

تلفن: ۳۸۳۸۰۰۹۰-۰۸۱    نمابر:  ۳۸۳۸۰۵۰۹-۰۸۱      پست الکترونیک: M.shafiee@umsha.ac.ir