دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

تاریخچه دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان از نظر فعالیت آموزشی، قدمتی نسبتا طولانی دارد که از سال ۱۳۵۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت مدارس در مدرسه عالی بهداشت آغاز می شود. بعد از انقلاب فرهنگی، فعالیت های آموزشی در قالب آموزشکده بهداشت با تربیت دانشجو در مقطع کاردانی رشته بهداشت محیط تداوم یافت. از سال ۱۳۶۴ با محول شدن امور آموزشی رشته های بهداشت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزشکده بهداشت متولی تربیت دانشجو در کلیه رشته های علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان شد و با تربیت دانشجو در رشته های مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط و بهداشت عمومی به کار خود ادامه داد.

در سال تحصیلی۷۰-۶۹ اقدام به تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط گردید. و متعاقبا در سال تحصیلی ۷۱-۷۰ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای موافقت گردید. با فراهم شدن امکانات آموزشی و پژوهشی قابل قبول، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۷۱ با تبدیل آموزشکده بهداشت به دانشکده موافقت نمود.

 

از سال تحصیلی ۷۲-۷۱ رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، و از سال تحصیلی ۷۳-۷۲ رشته کاردانی بهداشت خانواده به رشته های دانشکده افزوده شد. اولین دوره تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای نیز از سال تحصیلی ۷۴-۷۳ آغاز گردید.

این دانشکده در تداوم راه توسعه تحصیلات تکمیلی و متعاقب تائید بورد های تخصصی مربوطه، اولین دوره کارشناسی ارشد رشته های بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط، آمار زیستی، آموزش بهداشت و ارگونومی را به ترتیب در سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ راه اندازی نمود. همچنین با پذیرش دانشجو در مقطع PhD رشته بهداشت حرفه ای در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ و اخذ موافقت جهت پذیرش دانشجو در مقاطع PhD آمار زیستی و کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ ، توانست به بخشی از اهداف علمی خود جامه عمل پوشاند.

وجود اعضای هیئت علمی با سابقه و مجرب فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و تدوین منظم برنامه های استراتژیک توسعه دانشکده در کنار وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی مجهز به تجهیزات پیشرفته و داشتن فضای فیزیکی مناسب، زمینه را بیش از پیش جهت توسعه این دانشکده فراهم نموده است.

رشته های تحصیلی فعال در حال حاضر :

PhD:(دکترای تخصصی)

 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت
 • مهندسی بهداشت محیط
 • ارگونومی
 • اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد:

 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت
 • مهندسی بهداشت محیط
 • اپیدمیولوژی
 • MPH
 • ارگونومی
 • HSE
 • اقتصاد بهداشت

کارشناسی پیوسته :

 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مهندسی بهداشت محیط
 • بهداشت عمومی