۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
تقویم آموزشی

قویم تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

مدت آموزش

انتخاب واحد

آغاز و پایان آموزش

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

تعطیلات بین ۲ نیمسال

۲هفته

نیمسال دوم

ماقبل ۱۴۰۰

۱۷ هفته

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

لغایت

پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶

لغایت

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

لغایت

یک شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

شبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

لغایت

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

لغایت

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

لغایت

جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

دوره تابستان

۵ هفته

شنبه ۲۰/۰۴/۱۴۰۱

لغایت

یکشنبه ۲۱/۰۴/۱۴۰۱

شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

لغایت

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

-

-

شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

لغایت

۱۴۰۱/۰۶/۰۳

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

لغایت

شروع نیمسال۱۴۰۲

ورودیهای ۱۴۰۰

۱۷ هفته

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

لغایت

۵شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

لغایت

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

لغایت

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

لغایت

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

لغایت

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳

لغایت

جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۰۷

دوره تابستان ورودی۱۴۰۰

۵ هفته

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

لغایت

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شنبه ۱۴۰۱/۵/۸

لغایت

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

-

-

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

لغایت

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

لغایت

شروع نیمسال۱۴۰۲

تاریخ به روزرسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
255
Powered by DorsaPortal